Publicaties

Scroll naar beneden voor "Media"

Geloof zonder zekerheid

Dit boek is voor mij de meest duidelijk uitleg over Vrijzinnige theologie. Zo’n vijf jaar geleden las ik het voor het eerst en vond eigenlijk geen gelijkwaardig boek met zo’n overzicht in de Nederlandstalige theologie. Gelukkig waren verschillende fondsen bereid de
vertaling en de uitgave te bekostigen. Het is een must voor iedereen die haar weg zoekt in vrijzinnige theologie.

Honderd jaar vrouwen op de kansel

Een boek over de geschiedenis van 100 jaar Vrouwen op de Kansel. De eerste vrouw was Anna Zernike, zij was jarenlang voorganger van de afdeling Rotterdam van Vrijzinnigen Nederland. Een bijzondere vrouw die al in de jaren ’30 een toneel in de kerk bouwde voor de leden om toneelstukken op te voeren.

Zelf ben ik 20 jaar predikant geweest, van 1988 – 2008. In een hoofdstuk in dit boek vertel ik over mijn ervaringen.  In het begin was ik een van de eerste vrouwelijke studentenpredikanten en vrouwelijke predikant op de Veluwe waar ik ben geboren. In die twintig jaar dat ik predikant was is er veel veranderd, dat realiseerde ik me pas goed bij het schrijven van dit artikel.

Geloven, zo kan het ook

  • Vrijzinnige visies op theologische thema’s
  • Eindredactie: Wies Houweling en Erik Jan Tillema, met een voorwoord van Annemiek Schrijver
  • Skandalon, november 2011

Veel mensen denken bij het christelijk geloof aan vastgeroeste ideeën, aan dogma’s die onderschreven moeten worden. Geloven, zo kan het ook laat een heel andere kant van het christendom zien. Een geloof dat constant in beweging is en dat ruimte biedt voor onderlinge verschillen.

Zeventien voorgangers van Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB) geven in dit boek hun visie op verschillende geloofsonderwerpen. Dat doen ze op een eigentijdse, eigenzinnige manier. Samen vormen de bijdragen een creatief credo waarin niets vaststaat, maar waarin alles in beweging blijft. Van schepping, opstanding tot het laatste oordeel, niets gaan de auteurs uit de weg. Ze bevragen, betwijfelen en verrassen. Het vrijzinnige geloof toont in dit boek zo zijn kleurrijke veren.

Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd.

‘Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht.’ Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2019 minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden. Vrijheid staat onder druk. De ‘wilde globalisering’ van de markt doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en ervaringen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel. De auteurs zoeken ernaar een nieuwe visie op vrijheid te formuleren, voorbij markt en volk. Redactie: Wies Houweling, m.m.v. René ten Bos, Laurens ten Kate, Enis Odaci, Janneke Stegeman, Lisette Thooft en Welmoed Vlieger.

Media

De Nachtzoen

(1 februari 2018)

 

Is Luther iemand voor een feestje?

Op 15 november 2016 verscheen het stuk “Is Luther iemand voor een feestje?” van Wies Houweling op de opiniepagina van Trouw.

Uitreiking Anne Zernikeprijs

Op 26 november 2016 reikte Wies de Anne Zernike-prijs uit aan Han Jansen.

Tentoonstelling over Anne Zernike in het Bijbels Museum

In deze video vertel ik over de tentoonstelling over Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. Van 1921 tot 1946 was zij voorgangster van de afdeling van Vrijzinnigen Nederland (destijds NPB) in Rotterdam. Zij had daar een pioniersstatus. Ze was spraakmakend op het gebied van cultuur, religie en maatschappelijk engagement. Ze was daarbij niet onomstreden.

“Wil je kijken naar de toekomst, dan moet je kijken hoe je in het verleden bent gevormd en welke waarden daarbij belangrijk waren.” – Wies Houweling

(Juli 2014)

140 jaar Vrij en Vrijzinnig

“Vrijheid is voor mij: doen en denken wat je zelf wilt – en kunt” – Wies Houweling

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, waar ik Algemeen Secretaris van ben, bestond 140 jaar. In aanloop naar dit jubileum hebben we verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren rond Vrijheid en Vrijzinnigheid. Op 5 mei was de lancering in Wageningen.

(Mei 2010)

Het Vermoeden

Interview door Annemiek Schrijver. Klik hier om de video te bekijken op de website van de NPO.

(Januari 2010)

 

Lighting your Inner Light

Unitarian Church of Edmonton (alleen geluid)

(12 april 2015)